بارکارول

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بارْکارول (barcarolle)
از ترانه‌هایی‌ که‌ کرجی‌رانان ونیزی۱[۱] می‌خوانند. بارکارول‌ همیشه‌ در میزان‌ دوضربی[۲] با ضرب‌ متعادل (۸/۶ يا ۸/۱۲) نوشته‌ می‌شود و ریتمی‌ گهواره‌مانند دارد. بارکارول‌های‌ سازی‌ نیز‌ یافت‌ می‌شوند، همچون بارکارول[۳] اثر شوپن[۴] (۱۸۴۶).

 


  1. Venetian gondoliers
  2. duple time
  3. Barcarolle
  4. Chopin