باریون

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بارْیون (baryon)

در فیزیک هسته‌ای[۱]، هر ذرۀ سنگین زیراتمی، متشکل از سه ذرۀ بنیادی تقسیم‌ناپذیر، با نام کوارک[۲]. باریون‌ها زیر‌رده‌ای از هادرون[۳]ها و شامل نوکلئون[۴]ها (پروتون‌ها و نوترون‌ها) و هیپرون‌[۵]هایند.

 


  1. nuclear physics
  2. quark
  3. hadron
  4. nucleon
  5. hyperon