باریکه ذرات باردار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

باریکِۀ ذَرّات باردار (charged particle beam)
باریکه[۱]ای پرانرژی از الکترون‌ها یا پروتون‌ها. این نوع باریکه‌ها را به‌منزلۀ جنگ‌افزار هم می‌سازند.

 


  1. beam