برادلی، فرانسیس هربرت (۱۸۶۴ـ۱۹۲۴)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
فرانسیس هربرت برادلی
Francis Herbert Bradley
زادروز ۱۸۶۴ م
درگذشت ۱۹۲۴ م
ملیت انگلیسی
شغل و تخصص اصلی فیلسوف
سبک طرفدار ایدیالیسم مطلق
مکتب ایدیالیسم مطلق
آثار مطالعات اخلاقی (۱۸۷۶)؛ اصول منطق (۱۸۸۳)؛ نمود و واقعیت (۱۸۹۳)؛
گروه مقاله فلسفه ; منطق و کلام

بِرادْلی، فِرانسیس هربرت (۱۸۶۴ـ۱۹۲۴)(Bradley, Francis Herbert)

بِرادْلي، فِرانسيس هربرت

فیلسوف انگلیسی طرفدار ایدئالیسم مطلق[۱]. برطبق این نظریۀ متأثّر از هگل، یگانه حقیقت واقعاً موجود همان مطلق دارای طبیعت روحانی است. برادلی در علم اخلاق، فایده‌گرایی[۲] جان استوارت میل[۳] را آماج انتقاد شدید قرار داد. از آثار اوست: مطالعات اخلاقی[۴] (۱۸۷۶)؛ اصول منطق[۵] (۱۸۸۳)؛ نمود و واقعیت[۶] (۱۸۹۳)؛ حقیقت و واقعیت[۷] (۱۹۱۴).
 


  1. absolute idealism
  2. Utilitarianism
  3. John Stuart Mill
  4. Ethical Studies
  5. Principles of Logic
  6. Appearance and Reality
  7. Truth and Reality