برمه، جاده

بِرمه، جادّه (Burma Road)

جادۀ مواصلاتی از لاشیو[۱]، در برمه، به کون‌مینگ[۲]، در چین. در جنگ جهانی دوم، تنها راه موجود برای ارسال کمک‌های نظامی متفقین به ارتش چین بود، زیرا سواحل چین برای کشتی‌های تدارکاتیِ متفقین دور از دسترس بود. قطع این جاده هدف اصلی ژاپن بود؛ به همین سبب، به برمه حمله کرد. هنگامی‌‌که ژاپنی‌ها منطقه را اشغال کردند و جاده را بستند، ارسال تدارکات فقط از طریق پرواز هواپیماها از هند به چین، بر فراز هیمالیا، صورت می‌گرفت. این جاده با تلاش هماهنگ نیروهای چینی، امریکایی، و انگلیسی در ژانویۀ ۱۹۴۵ بازگشایی شد.

 


  1. Lashio
  2. Kunming