برم دلک، نقش برجسته

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بَرم دِلَک، نَقش بَرجَسته

در نزدیکی شیراز و در جنوب شرقی قصر ابونصر است. برم دلک بر سینۀ صخره‌ای بلند حجاری شده است و از سه صحنه شکل می‌گیرد: دو صحنۀ نیایش بهرام ساسانی دوم در مقابل آتشدان و صحنۀ بهرام دوم و همسرش شاپوردخت. ارتفاع این نگاره از سطح بیشۀ برم دلک شش متر است.