برنستاین، هانری (۱۸۷۶ـ۱۹۵۳)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
هانری برنستاین
Henry Bernstein
زادروز ۱۸۷۶م
درگذشت ۱۹۵۳م
ملیت فرانسوی
شغل و تخصص اصلی نمایش‎‌نامه‌‎نویس
آثار گردباد (۱۹۰۶) و دزد (۱۹۰۷)؛ سامسون (۱۹۰۸)؛ اسراییل (۱۹۰۸)
گروه مقاله تیاتر

برنستاین، هانری (۱۸۷۶ـ۱۹۵۳)(Bernstein, Henry)

هانری برنستاین

نمایش‌نامه‌نویس فرانسوی. در برخی از آثارش مخالفت با سوسیالیسم[۱] و نگاه خصمانه‌اش به یهودستیزان آشکار است. از آثار اویند: گردباد[۲] (۱۹۰۶) و دزد[۳] (۱۹۰۷)، که هر دو در نیویورک بر روی صحنه‌های برادوی[۴] با موفقیت به‌اجرا درآمدند، همچنین سامسون[۵] (۱۹۰۸)، اسرائیل (۱۹۰۸)، و بعد از من[۶] (۱۹۱۱)، که تحریکاتی یهودستیزانه را سبب شدند.

 


  1. socialism
  2. La Rafale/ The Whirlwind
  3. Le Voleur/ The Thief
  4. Broadway
  5. Samson
  6. Après- moi/ After Me