برودرلام، ملکیور (ح ۱۳۵۵ـ ح۱۴۱۱م)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

برودِرْلام، مِلْکیور (ح ۱۳۵۵ـ ح۱۴۱۱م)(Broederlam, Melchior)

ملکیور برودرلام
Melchior Broederlam
زادروز ح ۱۳۵۵ م
درگذشت ح۱۴۱۱م
ملیت هلندی
شغل و تخصص اصلی نقاش
مکتب فرانکو ـ فلاندری
آثار تخته نگاره ها : برای محراب شارتروز (صومعه کارتوزی)؛ بشارت و دیدار و اعطا در معبد و فرار به مصر(۱۳۹۴ـ ۱۳۹۹م؛ موزه هنرهای زیبا دیژون)
گروه مقاله نگارگری و مجسمه سازی جهان

نقاش هلندی وابسته به مکتب فرانکو ـ فلاندری[۱]. در ۱۳۸۵م نقاش دربار و ندیم محرم دوک بورگونی[۲]، فیلیپ دلاور[۳]، بود. مهم‌ترین آثار برجامانده از او، تخته‌نگاره‌هایی است که به ‌سفارش دوک، برای محراب شارتروز[۴] (صومعه کارتوزی[۵]) در شهر شانمول[۶] نقاشی کرد (۱۳۹۲م). در تخته‌نگاره‌های مصورش، بشارت و دیدار[۷] و اعطا در معبد و فرار به مصر[۸] (۱۳۹۴ـ ۱۳۹۹م، موزۀ هنرهای زیبا دیژون[۹])، آمیزه‌ای از شیوه‌های فلاندری، فرانسوی، و سیه‌نایی[۱۰] مشاهده می‌شود. برودرلام از نخستین استادانی بود که استفاده از سمبولیسم[۱۱] پنهان را در بازنمایی دنیای فراطبیعی ابتکار کرد. نقاشی‌هایش در دو سوی محراب دیژون[۱۲]، واجد چندین سطح از مفاهیم تلویحی‌اند.
 


 1. Franco-Flemish School
 2. Duke of Burgundy
 3. Philip the Bold
 4. Chartreuse
 5. Carthusian monastery
 6. Champmol
 7. The Annunciation and Visitation
 8. The Presentation in the Temple and Flight into Egypt
 9. Musée des Beaux-Arts, Dijon
 10. Sienese
 11. symbolism
 12. Dijon