بشنییی، گیورگی (۱۷۴۷ـ۱۸۱۱)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
گیورگی بشنییی
Gyorgy Bessenyei
زادروز ۱۷۴۷م
درگذشت ۱۸۱۱م
ملیت مجاری
شغل و تخصص اصلی نمایش‌نامه‌نویس
آثار تراژدی آگیس
گروه مقاله تیاتر

بشنیئی، گیورگی (۱۷۴۷ـ۱۸۱۱)(Bessenyei, Gyorgy)

گیورگی بشنییی

نمایش‌نامه‌نویس مجاری. در وین با ملی‌گرایان فرانسوی آشنا شد. از پیروان پرشور ولتر[۱]، نویسندۀ فرانسوی و اصحاب دایرةالمعارف، بود. ازجمله نمایش‌نامه‌هایش تراژدی آگیس[۲]، نخستین کمدی واقعی مجارستان، شمرده می‌شود. بشنیئی پایه‌گذار ادبیات جدید و نویسندۀ اولین رمان به زبان مجاری محسوب می‌شود. شهرت وی نیز بیشتر مرهون کوشش‌هایش در تجدید حیات زبان مجاری است تا آثارش.

 


  1. Voltaire
  2. Agis