بنوچی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بَنّوچی
بَنّوچی از گویش‌های پشتو رایج در بَنّو، واقع در جنوب شرقی افغانستان، نزدیك مرز پاكستان. بنّوچی همراه وزیری، كاكَری، شِرانی و وَنِتسی گروه گویشی جنوب شرقی از مجموعۀ گویش‌های پشتو را تشكیل می‌دهند.