بنی هاشم، خاندان

بنی‌هاشم، خاندان

رجوع شود به :هاشم بن عبد مناف (۲۰۱ـ غزه ۱۲۶پ ق)