بهره (فیزیک)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

بَهره (فیزیک)(gain)

در الکترونیک، نسبت دامنۀ سیگنال خروجی[۱] تولیدشده در تقویت‌کننده[۲] به دامنۀ سیگنال ورودی[۳]. در تقویت‌کنندۀ ولتاژ، بهرۀ ولتاژ برابر است با نسبت ولتاژ خروجی به ولتاژ ورودی. در تقویت‌کنندۀ عملیاتی وارونگر[۴] بهره برابر است با نسبت مقاومت پس‌خور[۵] به مقاومت ورودی[۶].

 


  1. output signal
  2. amplifier
  3. input signal
  4. inverting operational ampilifier
  5. feedback resistor
  6. input resistor