بیدخت

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

بیدُخْت

مزار سلطاني بيدخت

شهری در استان خراسان رضوی و بخش مرکزی شهرستان گناباد. با ارتفاع ۱,۰۶۵ متر، در دشتی در ۲۲۵کیلومتری جنوب غربی مشهد و ۶.۵کیلومتری شرق گناباد، در شمال راه گناباد به قائن و بیرجند، قرار دارد. اقلیم آن معتدل است. از نظر بارندگی جزو نواحی خشک و جمعیت آن ۴,۸۷۰ نفر است. حاج ملا سلطانعلی گنابادی در این شهر مدفون است.