بیشا، ماری (۱۷۷۱ـ۱۸۰۲)

بیشا، ماری (۱۷۷۱ـ۱۸۰۲)(Bichat, Marie)

بيشا، ماري

پزشک فرانسوی و بنیاد‌گذار علم بافت‌شناسی[۱] (مطالعۀ بافت‌ها). اعضای بدن، ساختمان آن‌ها، و چگونگی تأثیر بیماری‌ بر آن‌ها را بررسی کرد. نتیجۀ این مطالعات، کشف و نام‌گذاری یکی از مفاهیم پایۀ زیست‌شناختی و پزشکی، یعنی بافت، بود. بیشا ۲۱ نوع بافت را شناسایی کرد و عقیده داشت که بیماری همۀ عضو را درگیر نمی‌کند، بلکه فقط بر بعضی از بافت‌های تشکیل‌دهندۀ آن اثر می‌گذارد. در ناحیۀ ژورا[۲] زاده شد. تحصیلاتش به‌علت خدمت سربازی در دورۀ انقلاب فرانسه قطع شد. از ۱۸۰۱، در بیمارستان هتل دی‌یو[۳] پاریس، که مخصوص فقرا بود، طبابت می‌کرد. به میکروسکوپ اطمینان نداشت و کمتر از آن استفاده می‌کرد. درنتیجه، تحلیل او از بافت‌ها بدون شناخت از ساختار یاخته‌ای آن‌ها بود.


  1. histology
  2. Jura
  3. Hôtel Dieu