باز کردن منو اصلی

بیماری ها، طبقه بندی بین المللی

بیماری‌ها، طبقه‌بندی بین‌المللی (international classification of disease)

در پزشکی، روش ابداعی سازمان جهانی بهداشت[۱] برای طبقه‌بندی همۀ بیماری‌ها و نشانگان شناخته‌شده. بیماری‌ها برحسب نوع بیماری و دستگاهی از بدن که در آن درگیر است تقسیم‌بندی می‌شوند. در این روش، برای رایانه‌ای‌کردن اطلاعات، به هر بیماری یک کد تعلق می‌گیرد. طبقه‌بندی بیماری‌ها امکان استفاده از یک مجموعۀ اصطلاحات فنی مشترک و مقایسۀ داده‌ها بر مبنای بین‌المللی واحدی را فراهم می‌کند.

 


  1. World Health Organization