بیمۀ عمر
به‌موجب این نوع بیمه، بیمه‌گر متعهد می‌شود در ازای حق بیمه‌ای که از اشخاص دریافت می‌کند مبلغ معینی را پس از فوت بیمه‌گزار به ورثۀ قانونی او یا به کسانی که بیمه‌گزار تعیین کرده است، بپردازد. در حال حاضر بیمه‌های عمر به دو طریق عرضه می‌شوند: ۱. بیمه‌های عمر با پوشش صرفاً خطر فوت. که در این نوع بیمه‌ها، هدف تأمین افراد خانواده بعد از فوت بیمه‌گزار است. ۲. بیمه‌های عمر پس‌اندازی. در این نوع بیمه‌ها، به غیر از تأمین افراد خانواده بعد از فوت بیمه‌گزار، تأمین پس‌انداز آینده شخص نیز بیمه شده است که در آن، بیمه‌گزار باید ابتدا، مبلغ سرمایه‌ای که می‌خواهد هم خود او و هم دیگر استفاده‌کنندگان در قبال آن بیمه شوند را چه در صورت فوت چه در زمان حیات مشخص نماید. انواع بیمه عمر در ایران به شرح زیر است: بیمه تمام عمر، بیمه عمر و پس‌انداز، بیمه عمر زمانی، بیمه تمام عمر با محدودیت پرداخت حق بیمه، بیمه عمر تأمین آتیه فرزندان، بیمه عمر مانده بدهکار، بیمه حوادث انفرادی، بیمه حوادث گروهی، بیمه درمان گروهی، بیمه حوادث خانواده، بیمه حوادث خارج از کشور، بیمه تأمین هزینه جهیزیه، بیمه مهریه.