تابش فرابنفش

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

تابش فَرابنفش (ultraviolet radiation)
تابش الکترومغناطیسی[۱] با طول موج‌هایی[۲] از حدود ۴۰۰ تا ۱۰ نانومتر. طول موج اخیر، ابتدای گسترۀ پرتو ایکس است و تابش فرابنفش با چشم انسان رؤیت‌پذیر نیست. تابش فرابنفش، به‌لحاظ فیزیولوژیکی، بسیاربسیار پُرقدرت است و منجربه آفتاب‌سوختگی و تشکیل ویتامین د در پوست بدن می‌شود. بنابر اطلاعات گردآوری‌شده با طیف‌سنج نقشه‌برداری کامل اُزون، مستقر در ماهوارۀ نیمبوس[۳] ۷‌، از ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۶، مقدار تابش فرابنفش به‌طور متوسط در نیمکرۀ شمالی ۶.۸ درصد در هر دهه و در نیمکرۀ جنوبی ۹.۹ درصد افزایش یافته است. پرتو فرابنفش خاصیت ضدعفونی‌کنندۀ قوی دارد و به‌منظور کاربرد درمانی می‌توان آن را با چراغ قوس الکتریکی و بخار جیوه تولید کرد. این تابش به کمک صفحات یا فیلم‌های عکاسی معمولی آشکارشدنی است و با آثار فلوئورتابی بر بعضی مواد نیز آن را مطالعه می‌کنند. مارمولک‌های Disposaurus dorsalis، در صحرای ایگوانا[۴] برای یافتن غذا و تعیین مرزهای قلمرو خود از این تابش استفاده می‌کنند.


  1. electromagnetic radiation
  2. wavelengths
  3. Nimbus
  4. Iguana