تاریخ آل سلجوق در آناتولی

تاریخِ‌ آلِ‌ سلجوق در آناتولی‌

کتابی‌ در تاریخ‌ سلاجقۀ‌ آناتولی‌ از مؤلفی‌ ناشناس‌ (قرن‌ ۸ق). این‌ اثر نَسَب‌ سلاجقه‌ و سلاطین‌ این‌ سلسله‌ از آغاز تا علاءالدین کیقباد‌ است‌ و حوادث‌ این‌ دوران‌ را تا ۷۶۵ق دربردارد. این‌ کتاب‌ به‌سبب‌ اشتمال بر این‌ دورۀ‌ تاریخی‌ در منطقۀ‌ آناتولی‌ و سلاجقۀ‌ روم‌، ارزشمند است‌. متن‌ فارسی‌ کتاب‌، نخستین‌بار (۱۹۵۲م) با ترجمۀ‌ ترکی‌ در آنکارا چاپ‌ شد. چاپ‌ دیگری‌ از آن‌ با تحقیق‌ نادرۀ‌ جلالی‌ در تهران‌ منتشر شده‌ است‌ (۱۳۷۷ش‌).