تاریخ بیست ساله ایران

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تاریخِ‌ بیست‌ سالۀ‌ ایران
کتابی به فارسی، تالیف حسین مکی، در تاریخ معاصر ایران. این اثر، مهم‌ترین‌ حوادث‌ تاریخ‌ سیاسی‌ ایران،‌ از مقدمات‌ کودتای‌ سوم اسفند ۱۲۹۹ش‌ تا استعفا و خروج‌ رضاشاه‌ از کشور در ۲۰ شهریور ۱۳۲۰ش، و حوادث‌ متعاقب‌ آن‌ بررسی شده است. جلد اول در ۱۳۲۳ش، جلد دوم در ۱۳۲۵ش و جلدهای سوم تا هشتم از ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۴ش در تهران منتشر شده است.