تاریخ زندیه

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تاریخ زندیّه

کتابی تاریخی به فارسی تألیف علی‌رضا بن عبدالکریم شیرازی (قرن ۱۳ق). مؤلف این کتاب را به دستور میرزا محمدحسین فراهانی، وزیر آقا محمد خان قاجار، در شرح رویدادها و جنگهای شاهان و سرداران خاندان زندیه، بهویژه لطفعلی خان زند، نوشته است. وقایع کتاب براساس دانستههای شخصی مؤلف و با رعایت امانتداری نوشته شده و از آنجا که از دورۀ سلطنت زندیان کتابهای تاریخی اندکی باقی است، این اثر اهمیت ویژهای دارد. نثر کتاب ساده و روان و آکنده از اصطلاحات و آیات قرآن و احادیث است. تاریخ زندیه در تهران (۱۳۶۵ش) به کوشش غلامرضا ورهرام چاپ شده است.