تالشدولابی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

گویش تالشی مردم تالِشدولاب، شامل پره‌سر و پونل، از گروه زبانی تالشی میانه. این گویش در کنار گویش‌ خوشابری، تأثیر کمتری از فارسی و ترکی پذیرفته است، هرچند با گویش گیلکی گیل دولابی رابطۀ بسیار نزدیکی دارد.

به این گویش تالشدولایی نیز می‌گویند.