تان شوه (۱۹۳۳)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

تان شِوِه (۱۹۳۳)(Than Shwe)

تان شِوِه

نظامی و سیاستمدار اهل میانمار (برمه)، از ۱۹۹۲ رئیس شورای دولتی صلح و توسعه[۱]، و نخست‌وزیر و وزیر دفاع آن کشور. از ژنرال‌هایی بود که در ۱۹۸۸ قدرت را تصاحب کردند و نام خود را شورای دولتی نظم و قانون گذاشتند. تان شِوه از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲ معاون فرماندۀ کل قوای مسلح و جانشین رئیس شورای دولتی نظم و قانون بود. در اواخر ۱۹۹۷ این شورا جای خود را به شورای دولتی صلح و توسعه داد، و با تعیین او به ریاست این شورا، شوه آزادی برخی از زندانیان سیاسی را اعلام کرد. شوه در سپتامبر ۱۹۹۲ به حکومت نظامی پایان داد، اما ارتش همچنان فعالیت‌های سیاسی را به‌شدت زیر کنترل داشت و به نیروی مسلط در دولت میانمار تبدیل شد. ایراد اتهاماتی به دولت دربارۀ نقض حقوق بشر، ازجمله واداشتن شهروندان به کار اجباری، ادامه یافت و مجازات‌های وضع‌شده از سوی دولت‌های غربی به قوت خود باقی ماند. همچنین، ارتش هزاران تن از اعضای حزب مخالف اتحاد ملی برای دموکراسی[۲] را توقیف کرد و آئونگ سان سوکیی[۳] رهبر این جنبش را از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۵ در خانۀ خود تحت نظر داشت. تان شِوه زندگی نظامی خود را از جوانی آغاز کرد و در ۱۹۵۳ به درجۀ ناوسروانی رسید. سپس، در ادارۀ جنگ روانی منصب‌های مختلفی را عهده‌دار شد و از ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ فرماندۀ منطقۀ جنوب غربی بود، و پس از آن به درجۀ سرتیپی و جانشین رئیس ستاد ارتش ارتقاء یافت. در ۱۹۸۷، به درجۀ ژنرالی رسید و سال بعد وارد فعالیت‌های سیاسی شد. در ۱۹۹۱، جانشین فرماندۀ کل نیروهای مسلح و نایب‌رئیس شورای دولتی صلح و توسعه بود.

 

 


  1. (State Peace and Development Council (SPDC
  2. National League for Democracy
  3. Aung San Suu Kyi