تبریزی، ابراهیم آقا (تبریز ۱۲۹۲ـ تهران ۱۳۳۶ق)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تبریزی، ابراهیم آقا (تبریز ۱۲۹۲ـ تهران ۱۳۳۶ق)

مشروطه‌خواه و نمایندۀ مبارز مجلس‌ شورای‌ ملی‌ در عهد مشروطیت. حاج میرزا ابراهیم آقا در مجلس‌ به‌ ایراد سخنرانی‌های‌ تند برضد‌ محمد علی‌ شاه‌ قاجار و اتابک‌ می‌پرداخت‌ و در خارج‌ از مجلس‌ نیز در «انجمن‌ غیرت‌» مردم‌ را علیه‌ مظالم‌ حکومت‌ به‌ قیام‌ تحریک می‌کرد. سرانجام در درگیری‌ با نیروهای‌ قزاق در پارک‌ امین‌‌الدوله‌ کشته‌ شد.