تداخل (فیزیک)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تَداخُل (فیزیک)(interference)

در فیزیک، پدیده‌ای مرتبط با دو یا چند حرکت موجی، حاصل از برهم‌کنش و ترکیب آن‌ها و تولید موج برایندی با دامنۀ بزرگ‌تر یا کوچک‌تر. بسته به آن که موج‌های ترکیب‌شونده هم‌فاز و یا در فاز متقابل نسبت به یکدیگر باشند، دامنۀ موج برآیند بزرگ‌تر یا کوچک‌تر خواهد بود. تداخل نور سفید، با طول موج‌های بسیار متنوع، منجر به تولید طیفی از فریز[۱]های رنگی می‌شود. مثلاً رنگ‌های رنگین‌کمانیِ لایه‌های روغن روی سطح آب یا حبا‌ب‌های صابونی که به‌صورت حلقه‌های نیوتون درمی‌آیند، نمونه‌ای از تداخل نور سفید است. تداخل موج‌های صوتی با بسامدهای نزدیک به هم، منجر به پدیده‌ای به نام زَنش[۲] می‌شود. موسیقی‌دانان اغلب سازهایشان را براساس پدیدۀ زنش کوک می‌کنند. تداخل نور تکفام[۳]، با طول موج منفرد، منجر به تولید الگویی از نوارهای تاریک و روشن می‌شود. تمام‌نگاری[۴] بر همین اساس است. تداخل‌سنجی[۵] امواج رادیویی نیز امکان‌پذیر است و از فنون مهم اخترشناسی نوین به‌شمار می‌رود.


  1. fringe
  2. beat
  3. monochromatic light
  4. holography
  5. interferometry