تروپ های تیاتر در ایران

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تروپ های تیاتر در ایران

پس از آشنایی ایرانیان با تئاتر مدرن، تروپ‌‌های تئاتری یکی از پی دیگری پدیدار شدند. شایان توجه این که پیدایش، زایش و باروری مجدد گروه‌ها از دل یکدیگر رخ نموده است.

تروپ‌ها به ترتیب تاریخ خورشیدی تأسیس شدند و شکل‌گیری آن‌‌ها بدین قرار هستند: تماشاخانه دارالفنون (۱۲۶۴)، تالار چاپخانه فاروس (۱۲۸۹)، تالار گراند هتل (۱۲۸۹)، شرکت تئاتر ملی (۱۲۹۰)، شرکت فرهنگ (همان سال‌‌ها)، شرکت کمدی ایران (۱۲۹۵)، تئاتر ایران (۱۲۹۵)، جمعیت راه نو (۱۲۹۵)، دستۀ مویه (۱۲۹۵)، جمعیت مادام پری آقابابایف (۱۲۹۵)، کمدی موزیکال (۱۲۹۸)، تماشاخانه درب اندرون (۱۳۰۰)، جمعیت شهرزاد (۱۳۰۰)، کانون ایران جوان (۱۳۰۱)، تئاتر سعادت (۱۳۰۱)، کلوپ موزیکال (۱۳۰۲)، تماشاخانۀ آفتاب (۱۳۰۰)، کمدی اخوان (۱۳۰۳)، جامعه باربد (۱۳۰۵)، استودیو درام کرمانشاهی (۱۳۰۸)، تئاتر سیروس (۱۳۰۸)، تماشاخانه تابستانی زردشتیان (۱۳۰۸)، گروه نکیسا (۱۳۰۹)، کانون صنعتی (۱۳۱۱)، تروپ نوشین (۱۳۱۱)، آلیانس فرانسز (۱۳۱۲)، تماشاخانه ایران (۱۳۱۳)، کلوپ فردوسی (۱۳۱۳)، کانون بانوان (۱۳۱۴)، کلاس تئاتر شهرداری تهران (۱۳۱۵)، تماشاخانه حافظ ‌نو (۱۳۱۶)، هنرستان هنرپیشگی تهران (۱۳۱۸)، تئاتر دایمی تهران (۱۳۱۹)، تئاتر نو (۱۳۲۰)، تماشاخانه گهر (۱۳۲۰)، تماشاخانه ماه (۱۳۲۱)، تماشاخانه فرهنگ (۱۳۲۲)، تئاتر کشور (۱۳۲۳)، تئاتر فردوسی (۱۳۲۴)، تئاتر دهقان (۱۳۲۹)، تئاتر پارس (۱۳۳۲)، تئاتر تفکری (۱۳۳۲)، تئاتر قسطانیان (۱۳۳۲)، تئاتر گیتی (۱۳۳۲)، گروه هنر ملی (۱۳۳۴)، هنرکده هنرپیشگی آناهیتا (۱۳۳۷)، آماتور تئاتر (۱۳۳۹)، تئاتر کسری (۱۳۴۰)، تئاتر نصر (۱۳۴۱)، گروه پازارگاد (۱۳۴۱)، دانشکده هنرهای دراماتیک (۱۳۴۳)، تئاتر سنگلج (۱۳۴۳)، تئاتر امروز (۱۳۴۴)، رشته نمایش دانشکده هنرهای زیبا (۱۳۴۵)، گروه مهر (۱۳۴۵)، گروه میترا (۱۳۴۶)، تالار رودکی (۱۳۴۶)، انجمن تئاتر ایران (۱۳۴۷)، تالار مولوی (۱۳۴۷)، کارگاه نمایش (۱۳۴۸)، تئاتر جوان (۱۳۴۸)، تئاتر زمان (۱۳۴۸)، آریان (۱۳۴۸)، مردم (۱۳۴۸)، دیگر (۱۳۵۰)، پیاده (۱۳۵۱)، گود ‌ـ کوچ‌ ـ پرچین و...