تصویر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

تصویر (image)

تصوير
تصوير

عکس یا نمای ظاهری جسمی حقیقی، حاصل از عبور نور از عدسی[۱] یا بازتابش نور از آینه. اگر پرتوهای نور واقعاً از محل تشکیل تصویر بگذرند، به آن تصویر حقیقی[۲] می‌گویند. تصویرهای حقیقی را، مانند آنچه در دوربین عکاسی یا با عدسی پروژکتور تشکیل می‌شود، می‌توان روی پرده نمایش داد. به تصویری که نتوان آن را روی پرده نمایش داد، مانند تصویری که در آینۀ تخت تشکیل می‌شود، تصویر مجازی[۳] می‌گویند.

 


  1. lens
  2. real image
  3. virtual image