تلافی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

تَلافی (reprisals)

اقدامات بین‌المللی غیر قانونی که به‌موجب قاعدۀ مصلحت در حقوق بین‌الملل، هر دولت می‌تواند در صورتی که راه دیگری برای تأمین عدالت در اختیار نداشته باشد به آن‌ها متوسّل شود.