توان (نورشناسی)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تَوان (نورشناسی)(power)
در نورشناسی[۱]، معیاری برای نشان‌دادن توانایی عدسی‌ها در منحرف‌کردن پرتوهای نور. عدسی همگرا[۲] با توان زیاد، پرتوهای موازی را به‌شدت منحرف می‌کند و آن‌ها را در فاصلۀ کوتاهی از عدسی، در کانون، متمرکز می‌سازد. یکای توان دیوپتر[۳] و معادل معکوس فاصلۀ کانونی[۴] برحسب متر است. بنابر قرارداد، توان عدسی‌های همگرا یا کوژ[۵] را مثبت، و توان عدسی‌های واگرا[۶] یا کاو[۷] را منفی می‌گیرند.

 


  1. optics
  2. converging lens
  3. dioptre
  4. focal length
  5. convex lens
  6. diverging lens
  7. concave lens