توتالیتاریسم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

توتالیتاریسم (totalitarianism)

(یا: حکومت تمامیت‌خواه) نظارت بر همۀ فعالیت‌های سیاسی و غیرسیاسی کشور از جانب حکومت، مانند دیکتاتوری‌های فاشیستی یا کمونیستی. نمونۀ رژیم‌های توتالیتر عبارت‌اند از ایتالیا در دورۀ حکومت بنیتو موسّولینی (۱۹۲۲ـ۱۹۴۵)؛ آلمان در دورۀ حکومت آدولف هیتلر (۱۹۳۳ـ۱۹۴۵)؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دورۀ حکومت یوسیف استالین از دهۀ ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۳؛ و، جدیدتر از همه، رومانی در دورۀ حکومت نیکلای چائوشسکو (۱۹۷۴ـ۱۹۸۹).