توهم: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
سطر ۳: سطر ۳:
 
ادراک اشتباه در هریک از حواس پنج‌گانه بدون محرک بیرونی، مانند دیدن چیزی که در واقع وجود ندارد. توهمات ممکن است در حالت بین خواب و بیداری، روان‌آشفتگی<ref>delirium </ref>، روان‌آشفتگی الکلی (دلیریوم ترمنس)<ref>delirium tremens</ref>، یا فرسودگی (تحلیل قوا)<ref>exhaustion</ref> روی دهند؛ توهمات، متأثر از هیپنوتیزم<ref>hypnosis</ref> نیز به‌وقوع می‌پیوندند. حس بینایی بیش از دیگر حواس به توهم مبتلا می‌شود. توهمات مستمر از مشخصات اسکیزوفرنی<ref>schizophrenia</ref> است. در نوعی از اسکیزوفرنی، بیمار تصور می‌کند که سخنان اتهام‌آمیز یا آمرانه می‌شنود که ممکن است در برابر آن‌ها با وحشت، اطاعت عاجزانه، محافظت از خود یا حتی خودکشی واکنش نشان دهد. توهمات از خطاهای حسی<ref>illusions</ref>، یا ادراک نادرست محرک واقعی، قابل تفکیک‌اند و درپی تجویز خودسرانۀ داروهایی چون مسکالین<ref>mescaline </ref>، ماری‌جوانا<ref>marijuana</ref>، ال اس دی<ref>(Lysergic acid diethylamide (LSD</ref> روی می‌دهند. توهمات و خطاهای حسی ممکن است ناشی از مصرف دارو و موادمخدر باشند.<!--14279900-->
 
ادراک اشتباه در هریک از حواس پنج‌گانه بدون محرک بیرونی، مانند دیدن چیزی که در واقع وجود ندارد. توهمات ممکن است در حالت بین خواب و بیداری، روان‌آشفتگی<ref>delirium </ref>، روان‌آشفتگی الکلی (دلیریوم ترمنس)<ref>delirium tremens</ref>، یا فرسودگی (تحلیل قوا)<ref>exhaustion</ref> روی دهند؛ توهمات، متأثر از هیپنوتیزم<ref>hypnosis</ref> نیز به‌وقوع می‌پیوندند. حس بینایی بیش از دیگر حواس به توهم مبتلا می‌شود. توهمات مستمر از مشخصات اسکیزوفرنی<ref>schizophrenia</ref> است. در نوعی از اسکیزوفرنی، بیمار تصور می‌کند که سخنان اتهام‌آمیز یا آمرانه می‌شنود که ممکن است در برابر آن‌ها با وحشت، اطاعت عاجزانه، محافظت از خود یا حتی خودکشی واکنش نشان دهد. توهمات از خطاهای حسی<ref>illusions</ref>، یا ادراک نادرست محرک واقعی، قابل تفکیک‌اند و درپی تجویز خودسرانۀ داروهایی چون مسکالین<ref>mescaline </ref>، ماری‌جوانا<ref>marijuana</ref>، ال اس دی<ref>(Lysergic acid diethylamide (LSD</ref> روی می‌دهند. توهمات و خطاهای حسی ممکن است ناشی از مصرف دارو و موادمخدر باشند.<!--14279900-->
  
 +
 +
 +
----
 
[[رده:روانشناسی و روانپزشکی]]
 
[[رده:روانشناسی و روانپزشکی]]
 
[[رده:داروها، شیوه های تشخیص و درمان و بیماریها]]
 
[[رده:داروها، شیوه های تشخیص و درمان و بیماریها]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۲ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۲۳

توهّم (hallucination)
ادراک اشتباه در هریک از حواس پنج‌گانه بدون محرک بیرونی، مانند دیدن چیزی که در واقع وجود ندارد. توهمات ممکن است در حالت بین خواب و بیداری، روان‌آشفتگی[۱]، روان‌آشفتگی الکلی (دلیریوم ترمنس)[۲]، یا فرسودگی (تحلیل قوا)[۳] روی دهند؛ توهمات، متأثر از هیپنوتیزم[۴] نیز به‌وقوع می‌پیوندند. حس بینایی بیش از دیگر حواس به توهم مبتلا می‌شود. توهمات مستمر از مشخصات اسکیزوفرنی[۵] است. در نوعی از اسکیزوفرنی، بیمار تصور می‌کند که سخنان اتهام‌آمیز یا آمرانه می‌شنود که ممکن است در برابر آن‌ها با وحشت، اطاعت عاجزانه، محافظت از خود یا حتی خودکشی واکنش نشان دهد. توهمات از خطاهای حسی[۶]، یا ادراک نادرست محرک واقعی، قابل تفکیک‌اند و درپی تجویز خودسرانۀ داروهایی چون مسکالین[۷]، ماری‌جوانا[۸]، ال اس دی[۹] روی می‌دهند. توهمات و خطاهای حسی ممکن است ناشی از مصرف دارو و موادمخدر باشند.  1. delirium
  2. delirium tremens
  3. exhaustion
  4. hypnosis
  5. schizophrenia
  6. illusions
  7. mescaline
  8. marijuana
  9. (Lysergic acid diethylamide (LSD