تپه های مارلیک (فیلم)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
تیتراژ فیلم
تیتراژ فیلم

تَپه‌های مارلیک (فیلم) Marlik Hills (documentary film)

فیلمی مستند ساختۀ ابراهیم گلستان در ۱۳۴۲ش. این فیلم دربارۀ کشیدن خط لولۀ نفت از چاه‌های نفت آغاجاری به سواحل خلیج‌فارس و از آن‌جا، از زیر آب‌های خلیج‌فارس به جزیرۀ خارک است. گلستان در این فیلم کوشیده «عکس»هایش هماهنگ با کیفیتِ روان و موجزِ گفتارِ متن باشد. موسیقی متن (ساختۀ مرتضی حنانه) نیز در بیشتر لحظهها با ظرافت تصاویر را همراهی میکند؛ کیفیتی که بهندرت در یک فیلم مستند دیده میشود. در ۱۹۶۴ مجسمۀ زرینِ شیرِ سنمارکو از جشنوارۀ فیلمهای کوتاه ونیز، در رشتۀ فیلمهای جغرافیایی، به تپههای مارلیک تعلق گرفت.