ثابت گازها

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ثابِتِ گازها (gas constant)
در فیزیک، ثابت R در معادلۀ PV = nRT. این معادله ارتباط میان فشار P، حجم V، و دمای T گاز آرمانی یا گاز کامل[۱] را نشان می‌دهد. n مقدار گاز برحسب مول است. این معادله از ادغام قانون بویل[۲] و قانون شارل[۳] به‌دست می‌آید. مقدار ثابت R برابر ۸.۳۱۴۵ ژول بر کلوین بر مول است.  1. ideal gas
  2. Boyle’s Law
  3. Charles’s law