باز کردن منو اصلی

جاب الله، عبدالله (۱۹۵۶)

جابُ‌الله، عبدالله (۱۹۵۶)
رئیس جنبش النهضة‌الاسلامیة الجزائر. در استانبول در خانواده‌ای فقیر متولد شد. پس از تحصیل در رشتۀ شریعت اسلام در عربستان سعودی در ۱۹۷۹، به کشورش بازگشت. به جنبش الجماعةالاسلامیه پیوست و پس از مدتی جمعیت «النهضه» را با هدف اصلاح فرهنگی و اجتماعی تأسیس کرد. چندبار دستگیر و زندانی شد و یک سال و نیم با عباس مدنی هم‌سلول بود. در ۱۹۸۸ جنبش النهضةالاسلامی را تأسیس و به رهبری آن برگزیده شد. این جنبش را جنبشی اعتدالی دانسته‌اند که به‌رغم اعتقاد به ضرورت برپایی دولتی اسلامی، انتخابات دموکراتیک را بهترین شیوۀ تشکیل دولت اسلامی می‌داند و با خشونت مخالف است.