جامد

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جامِد (solid)

جامِد

در فیزیک، حالتی که در آن ماده شکل خود را حفظ می‌کند. در مقابل، مایع[۱] به‌شکل ظرف خود درمی‌آید و گاز[۲] فضای ظرف خود را کاملاً پر ‌می‌کند. بنا‌به نظریۀ جنبشی[۳]، اتم‌ها یا مولکول‌ها در جامدات آزادی تحرک ندارند و فقط در اطراف موقعیت ثابت خود، مثلاً در شبکه‌ای بلوری[۴]، ارتعاش می‌کنند.  1. liquid
  2. gas
  3. kinetic theory
  4. crystal lattices