باز کردن منو اصلی

جامعه (دین)

جامعه (دین)

کتابی که گویند امام علی (ع) به خط خود نوشته بوده است. طبق روایات شیعه پیامبر اکرم (ص) احکام دینی و حوادث گذشته و آینده را که از طریق وحی دریافت می‌کرد، برای امام علی (ع) املا می‌کرد، و ایشان همه را نوشته و به‌صورت دو کتاب جفر و جامعه تدوین کرده است. جامعه، که در چندین حدیث از آن به‌نام کتاب علی (ع) یا صحیفۀ جامعه تعبیر شده، نزد امامان محفوظ و در زمان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) معروف بوده است و در روایات بسیار از آن یاد شده است.