جام جم (ادبیات)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جام جم (ادبیات)
(یا: جام جهان‌نما) از اوحدی مراغه‌ای، در ۷۳۳ق، مثنوی اخلاقی و عرفانی. اوحدی این منظومه را به‌نام ابوسعید ایلخانی و وزیرش غیاث‌الدین محمد رشیدی، در حدود ۴۵۰۰ بیت سروده است. این منظومه به‌سبک و وزن حدیقة‌الحقیقة سنایی، اما از آن مختصرتر و مانند آن مشتمل بر مطالب اخلاقی، تربیتی و اجتماعی است و یکی از بهترین منابع تحقیق در اوضاع اجتماعی روزگار اوحدی است. شاعر در قسمت آخر کتاب، به عرفان و تصوف توجه بسیار کرده است. دولت‌شاه سمرقندی گوید این مثنوی در روزگار شاعر چنان شهرت داشته که در یک ماه ۴۰۰ نسخه از آن تحریر شده است.