جایه واردنه، جونیوس ریچارد (۱۹۰۶ـ۱۹۹۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:57, 5 November 2019 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

جایه‌وارْدِنه، جونیوس ریچارد (۱۹۰۶ـ۱۹۹۶)(Jayawardene, Junius Richard)


دولتمرد سریلانکایی. رهبر حزب ملی‌گرای متحد از ۱۹۷۳، نخست‌وزیر (۱۹۷۷) و نخستین رئیس‌جمهور سریلانکا (حک: ۱۹۷۸ـ۱۹۸۸). او راهبرد اقتصادی بازار آزاد را درپیش گرفت، ولی با تنش‌های قومی تامیل ـ سینهالی[۱] رو به ‌رو و در ۱۹۸۳ ناگزیر شد حالت اضطراری اعلام کند.  1. Tamil-Sinhalese