جریان همرفتی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جریان هَمْرَفتی (convection current)

چگونگي پديدآمدن نسيم ساحلي و نسيم دريايي

جریان پدیدآمده با افزایش دما، بر‌اثر انبساط مایع، جامد یا گاز. مادۀ منبسط شده به‌علت چگالی کمتر صعود می‌کند، در حالی‌که مادۀ سردتر، با چگالی بیشتر، به‌طرف پایین به حرکت درمی‌آید. موادی که فاقد نیروی شناوری‌اند، به‌صورت جانبی حرکت می‌کنند. جریان‌های همرفتی در جوّ موجود بر فراز دریاها یا خشکی‌ها، به‌ترتیب منجر به وزش نسیم‌های ساحلی[۱] و نسیم‌های دریایی[۲] می‌شوند. در بعضی از دستگاه‌های گرمایشی، برای بالا‌فرستادن آب گرم در لوله‌ها از جریان‌های همرفتی استفاده می‌کنند. جریان‌های همرفتی تولید شده در سنگ‌های جامد و داغ گوشتۀ زمین[۳] یکی از علل رانش و تحرک صفحات صُلب و پیدایش خشکی در سطح زمین است. (نیز ← زمین‌ساخت صفحه‌ای)  1. land breezes
  2. sea breezes
  3. earth’s mantle