جسم زرد: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
 
(یک نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است)
سطر ۱: سطر ۱:
  
 
جسم زرد (corpus luteum)<br>
 
جسم زرد (corpus luteum)<br>
<p>بافت دانه‌دار۱ی که پس از رهاسازی تخمک۲ از فولیکول‌گراف۳، در تخمدان۴ پستانداران۵ شکل می‌گیرد. فولیکول‌گراف مجموعه‌ای از یاخته‌هاست که به بالغ‌شدن تخمک کمک می‌کند. جسم‌ زرد به‌منظور آمادگی بدن برای بارداری۶ هورمون پروژسترون۷ ترشح می‌کند. بعد از آزادشدن هر تخمک، فولیکول بر‌اثر عملکردِ هورمون مترشح از هیپوفیز۸، با نام هورمون زرده‌ساز۹، بزرگ می‌شود. جسم زرد هورمون پروژسترون ترشح می‌کند که دیواره رحم را برای بارداری آماده نگه ‌می‌دارد. اگر بارداری اتفاق بیفتد، جسم زرد تا ماه چهارم بارداری به ترشح پروژسترون ادامه می‌دهد و در غیر این صورت، از‌بین می‌رود.</p>glandular tissue
+
<p>بافت دانه‌دار<ref>glandular tissue</ref>ی که پس از رهاسازی تخمک<ref>ovulation</ref> از فولیکول‌گراف<ref>Graafian follicle </ref>، در تخمدان<ref>Ovary</ref> پستانداران<ref>mammal </ref> شکل می‌گیرد. فولیکول‌گراف مجموعه‌ای از یاخته‌هاست که به بالغ‌شدن تخمک کمک می‌کند. جسم‌ زرد به‌منظور آمادگی بدن برای بارداری<ref>pregnancy </ref> هورمون پروژسترون<ref>progesteron hormone</ref> ترشح می‌کند. بعد از آزادشدن هر تخمک، فولیکول بر‌اثر عملکردِ هورمون مترشح از هیپوفیز<ref>pituitary</ref>، با نام هورمون زرده‌ساز<ref>luteinizing hormone</ref>، بزرگ می‌شود. جسم زرد هورمون پروژسترون ترشح می‌کند که دیواره رحم را برای بارداری آماده نگه ‌می‌دارد. اگر بارداری اتفاق بیفتد، جسم زرد تا ماه چهارم بارداری به ترشح پروژسترون ادامه می‌دهد و در غیر این صورت، از‌بین می‌رود.</p><!--16058700-->
ovulation
 
Graafian follicle
 
Ovary
 
mammal
 
pregnancy
 
progesteron hormone
 
pituitary
 
luteinizing hormone
 
  
<br><!--16058700-->
+
 
 +
----
 
[[رده:جانورشناسی]]
 
[[رده:جانورشناسی]]
 
[[رده:فیزیولوژی، اصطلاحات و محصولات]]
 
[[رده:فیزیولوژی، اصطلاحات و محصولات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۴۲

جسم زرد (corpus luteum)

بافت دانه‌دار[۱]ی که پس از رهاسازی تخمک[۲] از فولیکول‌گراف[۳]، در تخمدان[۴] پستانداران[۵] شکل می‌گیرد. فولیکول‌گراف مجموعه‌ای از یاخته‌هاست که به بالغ‌شدن تخمک کمک می‌کند. جسم‌ زرد به‌منظور آمادگی بدن برای بارداری[۶] هورمون پروژسترون[۷] ترشح می‌کند. بعد از آزادشدن هر تخمک، فولیکول بر‌اثر عملکردِ هورمون مترشح از هیپوفیز[۸]، با نام هورمون زرده‌ساز[۹]، بزرگ می‌شود. جسم زرد هورمون پروژسترون ترشح می‌کند که دیواره رحم را برای بارداری آماده نگه ‌می‌دارد. اگر بارداری اتفاق بیفتد، جسم زرد تا ماه چهارم بارداری به ترشح پروژسترون ادامه می‌دهد و در غیر این صورت، از‌بین می‌رود.  1. glandular tissue
  2. ovulation
  3. Graafian follicle
  4. Ovary
  5. mammal
  6. pregnancy
  7. progesteron hormone
  8. pituitary
  9. luteinizing hormone