جن

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جِنّ

(در لغت به‌معنای پوشیده از نظر، در زبان عربی اسم جنس است و مفرد آن جنّی است، در فارسی عامیانه آن را اسم مفرد می‌گیرند و جمع آن را اجنّه می‌گویند، ولی اجنه جمع جنین است) نوعی از مخلوقات که از حواس ما مستورند. قرآن وجود چنین موجوداتی را تصدیق کرده و دربارۀ ویژگی‌های آن‌ها مطالبی را بیان داشته است که از آن جمله است: ۱. قبل از نوع بشر خلق شده‌اند؛ ۲. از آتش خلق شده‌اند (حجر، ۲۷)؛ ۳. مانند انسان زندگی و مرگ و قیامت دارند (احقاف، ۱۸)؛ ۴. مانند سایر جانداران نر و ماده و ازدواج و توالد و تناسل دارند هرچند نحوۀ توالد و تناسل آن‌ها برای ما مشخص نیست (جن، ۶)؛ ۵. مانند انسان دارای شعور و اراده‌اند و علاوه‌بر آن، کارهایی سریع و سخت را می‌توانند انجام دهند که از نوع بشر ساخته نیست مانند آنچه در داستان‌های مربوط به سلیمان (ع) و نیز قصۀ شهر سبا آمده است؛ ۶. مانند انسان مؤمن و کافر، و صالح و فاسد دارند (جن، ۱۱ و ۱۴؛ احقاف، ۳۱). از آیات قرآن استفاده می‌شود که ابلیس از طایفۀ جن بوده و دارای فرزندان و قبیله است (کهف، ۵۰؛ اعراب، ۲۷). سوره‌ای از قرآن به نام جن نام‌گذاری شده است.