جیمز، تامس (۱۵۹۳ـ۱۶۳۵)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

جیمز، تامِس (۱۵۹۳ـ۱۶۳۵)(James, Thomas)

دریانورد و کاشف انگلیسی خلیج جیمز[۱] (۱۶۳۱). با حمایت تاجران بریستول[۲] با کشتی هنریِتا ماریا[۳] در بهار ۱۶۳۱ برای یافتن گذرگاه شمال غرب[۴] به سمت شرق حرکت کرد. پس از اکتشافِ خلیج جیمز (ادامه جنوبی خلیج هودسن[۵])، که نام او را بر آن نهادند، زمستان را در جزیرۀ چارلتون[۶] گذراند و در تابستان ۱۶۳۲ به تلاش خود برای یافتن گذرگاه ادامه داد. درپی بازگشت به انگلستان، کتاب سفر غیرعادی و خطرناک[۷] (۱۶۳۳) را نوشت، که بر ساموئل تیلور کولریجِ[۸] شاعر، بسیار تأثیر گذاشت.  1. James Bay
  2. Bristol
  3. Henrietta Maria
  4. Northwest Passage
  5. Hudson Bay
  6. Charlton Island
  7. Strange and Dangerous Voyage
  8. Samuel Taylor Coleridge