جی (اصفهان)

جِی (اصفهان)

شهری باستانی در ساحل شمالی زاینده‌رود، مجاور شهر قدیم یهودیه. راشد بالله، خلیفۀ عباسی، در این شهر مدفون بود. جی یکی از هشت ناحیۀ ولایت اصفهان محسوب می‌شد. بعدها به حومۀ شهر یهودیه مبدل شد و شاه عباس اول صفوی شهر اصفهان را در محل شهر یهودیه بنا نهاد. نام قدیمی آن شهرستان یا شهرستانه بود.