حزب بهاراتیا جاناتا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

حزب بِهاراتیا جاناتا (Bharatiya Janata Party)

حزب بِهاراتيا جاناتا

 

(یا: حزب مردم هند) حزبی در هندوستان، پایه‌گذاری شده در اوایل دهۀ ۱۹۵۰ با نام جانا سنگ[۱]، به‌عنوان حزبی سیاسی نمایندۀ هندوهای ملی‌گرای مبارز موسوم به راشتریا سوایامسواک سنگ[۲] (یا سپاهیان داوطلب ملی)، گروهی که در ۱۹۲۵ برای ترویج و حفظ فرهنگ هندو تشکیل شده بود. حزب جانا سنگ مدت کوتاهی در اواخر دهۀ ۱۹۷۰ در حزب جاناتا ادغام شد و از ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۰ در دولت هند حضور داشت، ولی پس از آن از حزب جاناتا جدا شد و نام کنونی را برگزید. حزب بهاراتیا جاناتا، که مخالف عرفی‌گرایی کنگرۀ ملی هند است، در ۱۹۸۶ فقط دوکرسی در مجلس سفلای هند در اختیار داشت، اما با احیای ملی‌گرایی هندو، که مصداق آن ویران‌کردن مسجدی در آیودهیا[۳] در ۱۹۹۲ و موجی از درگیری‌ها میان مسلمانان و هندوها در بمبئی بود، تعداد کرسی‌های آن در ۱۹۹۱ به ۱۱۹ کرسی افزایش یافت. این حزب، که از دیرباز حزب خرده کسبۀ شهری هندو در شمال هند بوده است، مدت‌هاست که طرفدار تبدیل هند به کشوری هسته‌ای، اتخاذ مواضع انعطاف‌ناپذیر در قبال پاکستان و مسئلۀ کشمیر و الغای قوانین مدنی خاصی است که از مسلمانان هند حمایت می‌کند.

 


  1. Jana Sangh
  2. Rashtriya Swayamsevak Sing (RSS)
  3. Ayodhya