حسین خان زنگنه

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حسین‌خان زنگنه (نیمۀ اول قرن ۱۲ق)
از یاغیان‌ معروف‌ بعد از مرگ‌ نادرشاه‌ افشار. در حکومت‌ نادرشاه‌ افشار از یساولان‌ درباری‌ نادر، معروف‌ به‌ چاووش‌‌باشی‌، بود و پس‌ از قتل‌ نادر (۱۱۶۰ق)، کرمانشاه‌ را به‌‌تصرف‌ درآورد. او پیش‌ از این،‌ براثر شائبۀ‌ خیانتی‌ که‌ به‌ وی‌ می‌رفت‌، به‌ دستور نادر کور شده‌ بود. حسین‌ خان‌ از طوایف‌ مختلف‌ وند سپاهی‌ مرکب‌ از ۱۵هزار نفر فراهم‌ آورد و با مصادرۀ‌ ثروت‌ بازرگانان‌ شهر، سپاهش‌ را با توپخانه‌ مجهز ساخت‌. وی‌ اقدام‌ به‌ اردو‌کشی‌ بی‌ثمری‌ به‌ شهر همدان‌ کرد. هنگام‌ مراجعت‌، در مبارزه با نیروهای‌ میرزا محمد‌تقی‌‌خان،‌ که‌ از جانب‌ سنندج‌ به‌ کرمانشاه‌ می‌آمدند، فرار کرد و بر آن‌ شد خودش‌ را به‌ ابراهیم‌ میرزا (ابراهیم‌ شاه‌) در اصفهان‌ برساند. پس‌ از آن‌ مجدداً تجهیز سپاه‌ کرد و با آمادگی‌ نیرو در همدان‌، به‌ سوی‌ کرمانشاه‌ شتافت‌. امیرخان‌ توپچی‌باشی‌ که‌ به‌دستور‌ عادلشاه‌ به‌ فرماندهی‌ سپاه کرمانشاه‌ تعیین‌ شده‌ بود، به‌ مقابله‌ با سپاه‌ حسین‌خان‌ پرداخت‌. سرانجام‌ سپاه‌ زنگنه‌ نیروی‌ اعزامی‌ امیرخان‌ را در قلعۀ‌ اشتران‌ در نزدیکی‌ همدان‌ درهم‌ کوبید و شهر کرمانشاه‌ را به‌محاصره‌ درآورد. در این‌ زمان‌ سلیم‌خان‌ قرخلوی افشار به‌ دفع‌ او شتافت‌. نخست‌ او را به‌ وعده‌ فریب‌ داد و به‌ محبت‌ و علاقۀ‌ ابراهیم‌ شاه‌ افشار مطمئن‌ کرد، سپس‌ رؤسای‌ قلعۀ‌ کرمانشاه‌ به‌ امر سلیم‌خان‌ او را خائنانه‌ به‌قتل‌ رساندند.