حقوق طبیعی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حقوق طبیعی (natural law)

نوعی حقوق مبتنی‌بر این باور که طبیعت متضمن یک سلسله قوانین بنیادی و ذاتی است که نسبت به همۀ انسان‌ها شمول عمومی دارد. حقوق طبیعی از حقوق موضوعه[۱] که به‌وسیلۀ مردم بر مردم تحمیل می‌شود، متمایز است. منظور از حقوق موضوعه، مجموعۀ مقررات و قوانینی است که به تصویب مرجع قانون‌گذاری می‌رسد. نظریه حقوق طبیعی یا حقوق فطری،‌ در برابر مکتب حقوق اثباتی[۲] است که برطبق آن، حقوق مجموعه مقرراتی است که حکومت وضع می‌کند و دارای ضمانت اجرای دولتی است.  1. positive law
  2. Legal positivism