حلوان، شهر (ایران)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

حُلوان، شهر (ایران)

شهری باستانی در استان کرمانشاه، جنوب سر پل ذهاب. در ساحل چپ رودخانۀ حُلوان قرار دارد. این شهر، که امروزه، به‌کل، ویران است، از بناهای دورۀ قباد اول ساسانی است. مدارک گویای آن است که شهر مزبور در محل شهری بسیار قدیمی‌تر ساخته شده که احتمالاً متعلق به دورۀ آشوری‌هاست. این شهر را اعراب مسلمان، در ۱۹ق، فتح کردند. در قرون اولیۀ اسلام پررونق بود، اما به‌عللی نامعلوم، قبل از قرن ۷ق، ویران شده است.