خاوران، ناحیه قدیم

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

خاوران، ناحیۀ قدیم
ناحیه و شهری در خراسان قدیم بین نسا و سرخس. دشت خاوران و زمین خاوران عنوان کلی ناحیۀ مزبور است. از روستاهای مهم خاوران، میهنه یا مهنه است که زادگاه ابوسعید ابوالخیر، صوفی و عارف مشهور، است. نام دیگر آن خابران است.