داده های پیوسته

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

داده‌های پیوسته (continuous data)

در ریاضیات و آمار، داده‌هایی که می‌توانند بی‌نهایت مقدارِ بین اعداد صحیح را اختیار کنند. کمیتی که این داده‌ها مقادیر آن را نشان می‌دهند با دقت کامل اندازه‌گیری نمی‌شوند و از آن جمله‌اند زمان، قد افراد، و اندازۀ سیب‌ها. داده‌های پیوسته‌ای که در عمل به‌دست می‌آیند، تقریبی از کمیت پیوسته‌اند. این نوع از داده‌ها در تقابل با داده‌های گسسته قرار دارند. در داده‌های گسسته[۱]، کمیت فقط می‌تواند مقادیر محدودی را اختیار کند، مانند تعداد سیب‌های درختان یک باغ یا تعداد ساکنان یک کشور. داده‌های آماری با مشاهده[۲]، آزمایش کنترل‌شده[۳]، ثبت داده‌ها[۴]، پرسش‌نامه[۵]، یا آمارگیری[۶] به‌دست می‌آیند. برای بررسی داده‌ها، گروه‌بندی آن‌ها غالباً مفید است.

   1. discrete data
  2. observation
  3. controlled experiment
  4. data logging
  5. questionnaires
  6. survey