دامنه (آمار)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دامنه (آمار)(range)

در آمار، شاخصی از پراکندگی[۱] در توزیع فراوانی[۲]. دامنه برابر با تفاضل بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین مقدار متغیر است. دامنه نسبت به مقادیر فرین[۳]، خیلی بزرگ یا کوچک، حساس است، به این معنی که اگر یکی از حدود دامنه غیرعادی بزرگ یا کوچک باشد، دامنه تصویر تحریف‌شده‌ای از پراکندگی به‌دست می‌دهد. غالباً از دامنۀ میان‌چارکی[۴] استفاده می‌کنند.

 

   1. dispersion
  2. frequency distribution
  3. extreme value
  4. interquartile range