دامنه (فیزیک)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

دامنه (فیزیک)(amplitude)

دامنه

حداکثر جابه‌جایی‌ نوسان[۱] نسبت‌ به‌ وضعیت‌ تعادل‌[۲]. در حرکت‌ موج‌ عرضی[۳]، مانند امواج‌ الکترومغناطیسی[۴]، دامنه‌ همان‌ ارتفاع‌ قله‌[۵] یا عمق‌ قعر[۶] است‌. در موج‌ طولی[۷]، مانند امواج‌ صوتی‌، دامنه‌ بیشترین‌ مسافتی‌ است‌ که‌ هر ذره، براثر تراکم[۸]،‌ نسبت‌ به‌ وضعیت‌ سکون‌ خود تا آن رانده یا براثر رقت[۹] تا آن کشیده‌ می‌شود و با شدت[۱۰] (بلندی‌) صدا رابطه‌ دارد. دامنه‌ را معمولاً با حرف‌ a نشان‌ می‌دهند. پخش‌ رادیویی‌ با مدولاسیون‌ دامنه[۱۱] (AM) یکی‌ از روش‌های‌ ارسال‌ سیگنال‌های‌ بسامد شنیداری[۱۲] است. این سیگنال‌ها به مسافت‌های‌ بسیار دور نمی‌رسند و باید آن‌ها را یک‌به‌یک‌ ارسال‌ کرد. دامنۀ سیگنال شنیداری یا فرکانس پایینی را، به‌صورت جزیی، با دامنۀ موج حامل[۱۳] رادیویی پیوسته با فرکانس بالا مدوله می‌کنند. بدین‌ترتیب، سیگنال‌ مدوله‌ساز[۱۴] روی‌ موج‌ حامل‌ سوار می‌شود.

 

  1. oscillation
 2. equilibrium position
 3. transverse wave
 4. electromagnetic waves
 5. crest
 6. trough
 7. longitudinal wave
 8. compression
 9. rarefaction
 10. intensity
 11. amplitude modulation
 12. audio-frequency
 13. carrier wave
 14. modulating signal